Společnost MRB Sazovice, spol. s r.o. 

Společnost MRB Sazovice, spol. s r.o. 

je ryze českou výrobní firmou, která byla založena v roce 1995.

Díky vlastnímu konstrukčnímu pracovišti a realizaci vlastních vývojových aktivit patří společnost současně mezi přední výrobce  bezpečnostních a protipožárních dveří  s vlastní konstrukcí trezorového uzamykání.
Strategie rozvoje společnosti je založena na zavádění moderních výrobních technologií do výrobních procesů a systematickém růstu odborné kvalifikace zaměstnanců.
V rámci naplňování strategie rozvoje firmy bylo pořízeno jedinečné technologické vybavení.

V oblasti laserového řezání se jedná o unikátní soubor technologií, kdy každá z nich je k dispozici v provedení s laserovým zdrojem CO2 nebo v provedení vláknového laserového zdroje. To umožňuje opracování nejrůznějších materiálů - standardní plech, nerez, mosaz, měď apod. v nejvyšší kvalitě řezu.

Společnost klade velký důraz na vyspělou technologickou úroveň strojního vybavení a vysokou odbornou úroveň vlastních zaměstnanců. Každoročně proto investuje do obnovy a rozšíření technologického vybavení cca 35 mil. Kč a do růstu odborné kvalifikace zaměstnanců cca 3 mil. Kč/rok.
K zajištění výrobní činnosti společnost využívá jednak výrobní areál v Sazovicích (okres Zlín) s celkovou kapacitou cca 5500 m2 výrobních, skladovacích a administrativních ploch a jednak provozovnu v Kroměříži s celkovou kapacitou 4,500 m2 výrobních a skladovacích ploch.


Společnost si uvědomuje také svoji společenskou odpovědnost, a proto se aktivně podílí na podpoře zejména regionálního kulturního a sportovního dění. V roce 2010 otevřela nově rekonstruované sportovně rekreační centrum v Sazovicích a současně pravidelně podporuje místní školy, zájmové spolky, sportovní a kulturní akce. Společnost MRB Sazovice, spol. s r.o. je například hlavním partnerem cyklistického týmu Bike Team Sazovice,z.s a stala se partnerem takových akcí jako je: Zlínská 50 – MTB závod horských kol.

Novinky